Sycylia Bocznymi Drogami

Polityka prywatności

Korzystając z usług „Sycylia bocznymi drogami”, powierzają Państwo swoje dane osobowe i udzielają Państwo nam prawa do przetwarzania ich zgodnie z naszą Polityką Prywatności (dalej – Polityka) i Warunkami Rezerwacji (dalej – Warunki). Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki, niniejszą Politykę lub którekolwiek z jej postanowień, niestety nie będą Państwo mieli możliwości korzystania z naszych usług, ponieważ nie będziemy w stanie zapewnić Państwu usługi. W niniejszej Polityce znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, dotyczące Państwa danych osobowych, w jakim celu je wykorzystujemy i inne informacje o przetwarzaniu danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką, a w przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej Polityce. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zarówno Polityka, jak i Warunki mogą być zmieniane, uzupełniane lub odnawiane oraz że poinformujemy Państwa o tym za pomocą podanych przez Państwa danych kontaktowych.

Dane osobowe:

Wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, jak również wszelkie informacje o osobie, która już została zidentyfikowana.

1. Które z Państwa danych osobowych przetwarzamy i dlaczego?

Rezerwacje

Aby móc świadczyć usługi wynajmu samochodów, musimy przesłać dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, kraj i adres zamieszkania, pesel oraz informacje dotyczące prawa jazdy) oraz informacje związane z rezerwacją do wypożyczalni, aby mogła on świadczyć usługi wynajmu, o które Państwo poprosili. Będziemy wykorzystywać adres e-mail w celu przesłania Państwu potwierdzenia rezerwacji, szczegółów dotyczących odbioru auta i kontaktu z wypożyczalnią. Będziemy korzystać z numeru telefonu i adresu e-mail w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z rezerwacją oraz w celu skontaktowania się z Państwem przed dokonaniem rezerwacji w przypadku, gdy mają Państwa pytania dotyczące naszych usług. Będziemy korzystać z Państwa danych dotyczących płatności w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych do rezerwacji: przetwarzanie jest wymagane w przypadku zawarcia przez Państwa umowy (umowa najmu pojazdu) lub do podjęcia działań na życzenie klienta przed zawarciem umowy. Okres przetwarzania danych: cały okres świadczenia usług i dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych interesów i praw w związku z roszczeniami wobec nas.

2. Z jakich źródeł gromadzimy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe gromadzimy tylko od Państwa. Podają nam Państwo dane bezpośrednio, na przykład po wypełnieniu danych wymaganych do rezerwacji oraz po wypełnieniu innych formularzy kontaktowych.

3. W jakich przypadkach i komu ujawniamy Państwa dane osobowe?

Przekażemy Państwa dane osobowe usługodawcy, aby mógł on świadczyć żądane usługi wynajmu. Ma on obowiązek zapewnić ochronę Państwa danych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i przepisów oraz pisemnego porozumienia z nami, które między innymi przewiduje trwałe usunięcie Państwa danych po wypełnieniu naszego konkretnego zadania lub zakończeniu naszej współpracy. Dane mogą być również przekazywane właściwym organom lub organom ścigania, takim jak policja lub organy nadzorcze, jednakże wyłącznie w odpowiedzi na ich wnioski i tylko w razie konieczności zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w przypadkach i zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych.

4. Na ile bezpieczne są Państwa dane?

Szanujemy Państwa prywatność, dlatego bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo danych osobowych.
Dokonywanie rezerwacji za naszym pośrednictwem jest całkowicie bezpiecznym procesem. Przestrzegamy wymogów prawa o ochronie danych osobowych i w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych staramy się gromadzić wyłącznie informacje niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce i Warunkach.

5. Jakie prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych i w jaki sposób mogą Państwo z nich korzystać?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Państwu prawa, z których mogą Państwo swobodnie korzystać kontaktując się z nami. Zobowiązujemy się zapewnić Państwu możliwość korzystania z przysługujących Państwu praw. Większość tych informacji znajduje się w niniejszej Polityce i wierzymy, że okaże się ona dla Państwa przydatna. Prawo do żądania zmiany danych osobowych Jeśli Państwa dane uległy zmianie lub jeśli zauważą Państwo, że posiadane przez nas Państwa informacje są niedokładne lub nieprawidłowe, mają Państwo prawo zażądać zmiany, wyjaśnienia lub poprawienia tych informacji.
Przy istniejącym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami, jeżeli, na przykład, dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, podstawa prawna przetwarzania danych zostaje utracona, a Państwo mają prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych.

6. Jak się z nami skontaktować?

Mailowo: dominika@italianoinzakopane.pl

Dziękujemy za rezerwację!

W przypadku jakichkolwiek problemów z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

Pisząc na adres e-mail: dominika@italianoinzakopane.pl

7. Pliki „cookies”

Używamy plików cookie, które są małymi plikami informacyjnymi wysyłanymi na Państwa komputer lub inne urządzenie, takie jak telefon komórkowy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są one przechowywane w przeglądarce internetowej, aby zapisać dane, dzięki czemu możemy rozpoznać Państwa jako klienta, w szczególności gdy ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Za pomocą plików cookie możemy również połączyć historię rezerwacji z innymi danymi, które przetwarzamy poprzez przeglądanie Internetu. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie umożliwiają wygodne przeglądanie naszej strony internetowej i umożliwiają nam dostarczanie atrakcyjnych ofert oraz lepsze poznanie zachowań użytkowników naszej strony internetowej, analizowanie trendów i ulepszanie zarówno strony internetowej, jak i świadczonych Państwu usług.

Napisz do mnie

Tak możemy się najszybciej komunikować

Telefon

IT +393403570873